Programes i cursos

.

La realitat de cada organització és única i diferent.

Els nostres programes són oberts i personalitzats, per atendre els interessos i les necessitats dels nostres clients.

A continuació, mostrem alguns dels nostres programes ja dissenyats:

.

Coaching per a l'emprenedoria

Coaching per a l’emprenedoria

Si tens una idea de negoci i vols posar en marxa el teu projecte empresarial, hi ha molts aspectes a tenir en compte per a l’èxit. El coaching pot fer que descobreixis la persona emprenedora que portes dins. La clau per a fer possible la teva visió empresarial està en tu mateix/a.

Objectius:

Conèixer i utilitzar recursos del coaching per a la millor consecució del propi projecte empresarial.

Prendre consciència dels propis recursos per treure el màxim rendiment a l’acció emprenedora.

 Continguts:

El coaching: definició i fases

La conversa: preguntes poderoses

Els objectius: característiques i consecució

Proactivitat, presa de decisions i pla d’acció

El perfil de l’emprenedor: talents, competències i valors

Creences limitadores i distorsions del pensament

Autoestima, motivació, optimisme i pensament positiu

Comunicació 4G: efectivitat + afectiva
Comunicació: efectivitat + afectivitat

Mostrar-se més competent socialment i millorar les habilitats comunicatives proporciona, en el terreny de les relacions interpersonals, l’empoderament i el creixement personal per poder optimitzar les interaccions entre les persones en l’organització.

Objectius:

Facilitar l’anàlisi i la presa de consciència sobre el valor i la praxis de la comunicació, per millorar el propi benestar i les relacions interpersonals a l’entorn laboral.

Conèixer, per a la seva implementació, eines i recursos per millorar les habilitats comunicatives i gestionar de forma més efectiva les interaccions amb els altres.

Continguts:

La comunicació intrapersonal i interpersonal

Els nivells d’escolta i les posicions perceptives

Estils comunicatius i la conversa en Coaching

Comunicació transformacional

Introducció a les tècniques assertives

Emprenedors altament efectius: l'excel·lència professional

Emprenedors altament efectius: l’excel·lència professional

Per aconseguir una interrelació productiva i efectiva amb els nostres clients, les persones del nostre equip o col·laboradors necessitem integrar determinats hàbits que ens facin exercir la nostra tasca des d’un alt rendiment i amb la màxima professionalitat.

I per a que això sigui possible, cal construir prèviament una base sòlida que sostingui l’aprenentatge i l’entrenament d’aquests hàbits per a l’excel·lència.

Objectius:

Conèixer els fonaments que es necessiten per crear hàbits per a l’excel·lència i l’efectivitat en les relacions laborals i professionals.

Conèixer els factors clau per a desenvolupar hàbits per a emprenedors altament efectius.

Continguts:

Hàbits per a l’excel·lència personal i professional

Fonaments per a construir els hàbits.

Independència, interdependència i responsabilitat

Equilibri entre la producció i la capacitat de producció

Canvi d’hàbits i de paradigma laboral i professional

Introducció al Coaching

Introducció al Coaching

Què faries si coneguessis un mètode amb el qual no pots fallar en la consecució dels teus objectius? Quines portes obriries si tinguessis la clau del teu propi èxit, el del teu equip o el de la teva organització? Tens la oportunitat de descobrir les avantatges d’un model metodològic que t’acompanya de forma més ràpida, segura, còmoda i efectiva a aconseguir els teus propòsits, i els del teu equip o organització.

Objectius:

Descobrir els beneficis que aporta el Coaching per a la consecució de fites personals i professionals, a partir de potenciar el propi talent i competències.

Conèixer recursos i la metodologia que aporta el Coaching per tal de ser aplicats en exercici pràctic personal, professional o organitzacional.

Continguts:

Coaching: el concepte, el procés i àmbits d’aplicació

Estructura d’una sessió, passos i fases

El perfil i les funcions del coach

Objectius, fites i pla d’acció

La conversa, l’escolta i el feedback en el coaching

Les creences i les distorsions cognitives

El procés de canvi i la presa de decisions

Recursos i exercicis d’aplicació pràctica

Habilitats socials i tècniques assertives
Habilitats socials i tècniques assertives

Ser assertiu i mostrar-se competent socialment proporciona, en el terreny de les relacions interpersonals, una acció preventiva i de millora en quant a la generació de conflictes; a més d’una potenciació del creixement personal i emocional, i de les òptimes interaccions entre les persones a qualsevol àmbit.

Objectius:

Conèixer i analitzar recursos per millorar les pròpies habilitats cognitives, emocionals i socials o les competències de l’equip

Facilitar eines per tal de gestionar d’una manera més efectiva les relacions interpersonals en qualsevol àmbit i situació

Continguts:

Escolta i empatia

Consciència i regulació emocional

Anàlisi de la conducta agressiva, passiva i assertiva

Distorsions i reestructuració cognitiva

Autoestima i assertivitat

Avaluació i resolució dels conflictes interpersonals

El líder assertiu

Pràctica de diàlegs assertius i habilitats socials

Intel·ligència Emocional i Lideratge a les Organitzacions

Intel·ligència Emocional i Lideratge a les Organitzacions

Els líders amb elevats nivells d’Intel·ligència Emocional (IE) inspiren, estimulen al seu equip i generen un entorn de treball més positiu. Tenen un impacte tant en la forma com en els resultats dels seus equips, així com en el procés de canvi i renovació en l’organització cap al benestar.

Objectius:

Conèixer els beneficis que aporta la IE i facilitar els coneixements per incorporar les competències emocionals a nivell pràctic en l’exercici del Lideratge en organitzacions i equips.

Continguts:

Concepte d’Intel·ligència Emocional. Bases neurofisiològiques

La I.E. i el retorn de la inversió (ROI)

El perfil i les funcions del líder emocionalment intel·ligent

El Lideratge “ressonant” com activador del talent humà

Implementació d’una resposta de renovació

Passos per al procés de canvi sostenible

Activitats pràctiques

PNL (Programació Neurolingüística)

PNL (Programació Neurolingüística) i habilitats comunicatives

Entrena’t amb un model novedós i eficaç per al desenvolupament personal i professional, a través del qual pots instaurar canvis sostenibles i profunds, i millorar la comunicació i les relacions interpersonals amb el teu entorn.

Partim de la comprensió del nostre “mapa” mental i de la nostra experiència subjectiva per tal d’arribar de la forma més exitosa possible a l’assoliment dels nostres objectius.

 Objectius:

Aprendre estratègies i eines aplicades a l’excel·lència personal i professional i a la comunicació.

Conèixer i fer ús de models per a l’autoconeixement, la comunicació i el canvi en base a la PNL.

 Continguts:

PNL: concepte, base neurològica i canals representacionals

Model per objectius

L’escolta i el rapport

Metamodel del llenguatge

Posicions perceptives i resignificacions

Modalitats d’intervenció comunicativa

Entrenament en PNL: tècniques i recursos

 .
Intéliem també ofereix training en relació a altres temàtiques:
 .
CoachingLideratgeIntel·ligència EmocionalPNL

Coaching i PNL per al benestar personal i professional

Coaching i Lideratge Emocional

Coaching assistit amb cavalls per al desenvolupament professional

Autoconeixement i Autoconsciència personal i professional

Descobrim les nostres potencialitats i competències per a l’orientació professional

Coaching Educatiu

.

.

El líder emocionalment intel·ligent

Els hàbits per a l’excel·lència personal i professional

El canvi i la renovació en el líder

La comunicació efectiva i afectiva en el líder

Entrenament per a l’alt rendiment i desenvolupament del talent

Autolideratge i motivació personal i professional

El líder emocional educatiu

.

Competències Emocionals per afrontar situacions personals i professionals

Espiral positiva per a la comunicació en l’entorn laboral

Gestió de l’estrès en l’àmbit professional

Kinestèsia, biofeedback i meditació per a l’equilibri personal i professional

Actitud, motivació i autoeficàcia emocional

Educació, Competències Emocionals i benestar

El currículum ocult de l’Educació Emocional i en Valors

Estratègies educatives i emocionals

Definir i desenvolupar l’excel·lència professional a través de la PNL

Agudesa sensorial i metallenguatge per a resultats altament efectius

Autoconeixement, canvi i comunicació en l’entorn laboral

Millora del clima i de les relacions interpersonals en l’àmbit professional

Estils i canals de comunicació per a la millora professional

El poder de la paraula

.

.