Què és el coaching?

.

El Coaching és un acompanyament per a que la persona pugui fer aflorar el seu potencial i aconseguir els seus objectius.

El recurs essencial en el procés és la conversa, a través de preguntes que  formula el coach.

Un element clau és la presa de consciència sobre un mateix, respecte al que està vivint en el moment actual en relació al canvi desitjat.

La responsabilitat és un altre element molt important. Cal que s’entrenin les competències que aprenem, per donar la resposta més adequada, comprensiva i efectiva en cada situació i moment.

El compromís és el tercer element indispensable. És mantenint la promesa amb un mateix/a, sobre el que es vol aconseguir, que s’arribarà a les pròpies fites.

.

.

.

.

.

.

Beneficis del Coaching

Quins beneficis aporta el coaching?

 • Assoliment dels objectius de forma més ràpida, segura i efectiva
 • Millora del coneixement sobre un mateix: necessitats, valors, prioritats, creences…
 • Desenvolupament del talent per donar el millor d’un mateix
 • Aprenentatge d’estratègies de lideratge personal i professional
 • Millora del rendiment professional
 • Millora la comunicació i les relacions interpersonals
 • Augment del benestar personal i professional
 • Millora de l’optimisme, la motivació i l’entusiasme
 • Autonomia personal per gestionar l’estrès i les emocions
 • Autoestima, confiança i seguretat personal
 • Millora l’adaptació als canvis i les estratègies per afrontar noves situacions
 • Perseverança i enfoc en la direcció dels propòsits
 • Avanç cap a la realització personal i professional