Què és el coaching?

.

El Coaching és un acompanyament a la persona per tal que pugui fer aflorar el seu potencial i aconseguir els seus objectius.

El recurs essencial en el procés és la conversa, a través de preguntes formulades per part del coach.

En el Coaching, un primer element clau és la presa de consciència sobre tu mateix/a, respecte al que estàs experimentant i sentint. I també sobre la teva situació actual, en relació al canvi desitjat.

La responsabilitat és un altre element clau. Cal que entrenis en la màxima competència, per a que puguis donar la resposta més adequada, comprensiva i efectiva a cada situació i moment.

El compromís és el tercer element indispensable. És mantenint la promesa amb tu mateix/a sobre el que vols aconseguir, que arribaràs a les pròpies fites.

 

 

 

 

 

 

Beneficis del Coaching

Quins beneficis aporta el coaching?

 • Consecució dels objectius de forma més ràpida, comprensiva, segura i efectiva
 • Autoconeixement i autoconsciència: necessitats, valors, habilitats, creences…
 • Desenvolupament del talent per donar el millor d’un/a mateix/a
 • Estratègies d’autoaprenentatge i de lideratge personal i professional
 • Millora de l’exercici i el rendiment professionals
 • Millora de la comunicació i de les relacions interpersonals
 • Augment del benestar i el fluir en el terreny professional i en la vida
 • Augment de l’optimisme, la motivació i l’autonomia personal
 • Millora de la gestió de l’estrès i de les emocions
 • Potenciació de l’autoestima, la confiança i la seguretat personal
 • Millora de l’adaptabilitat als canvis i de les estratègies d’afrontament a noves situacions
 • Manteniment de l’energia òptima i l’enfoc en la direcció dels propis propòsits
 • Descoberta de la pròpia essència i emprenedoria cap a la realització personal i professional
 • Encaminament de la pròpia vida amb la satisfacció i el sentit que se li vol donar