Coaching Wingwave

coaching wingwave

El Coaching Wingwave® és un nou concepte de coaching breu que s’utilitza amb la finalitat d’aconseguir grans resultats de canvi en poques sessions.

Wing” es refereix a l’aleteig d’una papallona (“ala” en anglès), la qual és capaç de canviar el clima global si succeeix en el lloc i moment precisos, que és el que passa exactament amb aquesta tècnica.

La metàfora de l’aleteig mostra la importància de l’òptim treball entre els dos hemisferis cerebrals.

Wave” connecta amb el terme “brainwave” (ambos de l’anglès) el qual està relacionat amb conceptes com la “comprensió sobtada”, són aquests moments els que s’activen amb aquesta intervenció.

El Wingwave combina el treball de tres elements essencials: l’estimulació hemisfèrica bilateral, la Programació Neurolingüística (PNL) i el test Bi-Digital O-Ring per a la calibració d’estats (provinent de la kinesiologia).

Amb aquest darrer element, s’aconsegueix una resposta muscular altament confiable. El client de coaching fa un cercle amb els dits índex i polze (formant una “O”) i el coach avalua breument la resposta de les fibres musculars a la força motora. D’aquesta forma es pot valorar l’estrès emocional del client.

Què s’aconsegueix amb el Coaching Wingwave?

Coaching Wingwave logo

A través del Coaching Wingwave® s’aconsegueix reduir ràpida i efectivament (o eliminar totalment) l’estrès associat a una acció o esdeveniment que està afectant al client. És també una tècnica extraordinària per a incrementar recursos personals com la seguretat, la confiança, la creativitat… i l’estabilitat mental-emocional del client.

Aquests efectes profunds s’aconsegueixen a través d’una intervenció aparentment simple: el client segueix visualment els moviments dels dits del coach, quan està pensant en relació a un esdeveniment estressant important que afecta negativament el seu benestar. Durant aquesta fase, aquelles emocions limitadores desapareixen de manera molt ràpida -i molt perceptible- i són substituïdes per sensacions o sentiments de benestar, tranquil·litat, alleugeriment, energia positiva, força o, fins i tot, més potencial per a desenvolupar determinada habilitat en tasques d’alt rendiment.

El Wingwave combinat amb l’entrenament habitual d’un procés de coaching resulta una combinació altament efectiva per aconseguir els teus objectius.

En què et pot ajudar el Coaching Wingwave?

 • Gestionar i processar l’estrès emocional de forma ràpida i efectiva
 • Prevenir el “burn-out” laboral
 • Incrementar la creativitat, la motivació i altres recursos per als projectes professionals
 • Millorar la comunicació a la feina i la capacitat discursiva en reunions, conferències…
 • Reduir o eliminar l’ansietat en proves, competicions o processos selectius
 • Augmentar l’autoestima, la confiança i la seguretat personal
 • Superar pors, preocupacions, bloquejos que dificulten aconseguir els objectius
 • Minimitzar estats d’enuig o ira
 • Millorar el son i la relaxació corporal
 • Facilitar la recuperació de les lesions i del dolor
 • Potenciar el desenvolupament del talent
 • Maximitzar el rendiment i millorar tècniques específiques professionals
 • Facilitar la presa de decisions i l’emprenedoria en els negocis o projectes professionals
 • . . .

Amb el Coaching Wingwave® aconsegueixes entreteixir una xarxa virtuosa d’oportunitats. Inicia el camí i segueix construint en la direcció dels teus somnis!

.