Coaching d’Equips

Un equip de treball és com una parella de ball d’alta competició. Necessita estar connectat; funcionant tots els seus membres com un de sol; treballant amb entrega, motivació, constància i compromís; fluint en les actuacions, amb equilibri, consciència i concentració per executar els passos amb harmonia.

Es tracta de donar el millor de cadascú, posant tota la passió i l’entusiasme, per gaudir i sentir que es forma part de quelcom més, d’una missió que transcendeix al propi equip.

Per aconseguir-ho, potser el teu equip necessita:

 • Despertar la consciencia col·lectiva i conèixer les aspiracions de l’equip per redefinir i reenfocar la trajectòria professional.
 • Crear nous projectes que motivin i estiguin alineats amb els valors i la visió de l’equip.
 • Augmentar els nivells seguretat i confiança per decidir i emprendre les accions per al canvi.
 • Aprendre a gestionar l’estrès i les emocions, tant individual com col·lectivament.
 • Aprendre i utilitzar els recursos adequats amb eficàcia per millorar el benestar i rendiment de l’equip.
 • Millorar determinades competències i desenvolupar el talent que hi ha en l’equip.
 • Millorar la comunicació i la cohesió per enfortir l’equip i poder crear sinèrgies positives.

Com ho aconseguim?

La nostra intervenció en Coaching es fonamenta en:

 • Qüestionar vells paradigmes i pensaments limitadors.
 • Provocar diferents intervencions per a que l’equip trobi els seus propis recursos i les respostes necessàries per passar a l’acció.
 • Convidar a realitzar nous aprenentatges i noves formes de procedir a partir de la pràctica.
 • Considerar i coneixent la realitat i la naturalesa de l’equip i cuidant els seu benestar.
 • Observar les relacions i interaccions entre els integrants.
 • Facilitar noves percepcions de les limitacions i el potencial de cadascú que condueixin a un canvi sostenible.

L’èxit del teu equip s’aconsegueix fent el camí junts; mantenint el treball i els esforços de cadascú, per realitzar quelcom més gran que la suma dels seus integrants.

Si vols, acompanyem al teu equip en aquest camí extraordinari.