Home Articles Píndoles d’Informació sobre el desenvolupament emocional a l’Educació Primària i Secundària

Píndoles d’Informació sobre el desenvolupament emocional a l’Educació Primària i Secundària

by Mònica Parejo

A continuació, s’ofereixen un llistat d’idees a mode de punt de partida sobre el desenvolupament emocional i la seva intervenció educativa:

 • Els alumnes passen de l’etapa de les Operacions Concretes (Piaget) amb pensaments més realistes –Ed. Primària- on els alumnes comencen a establir nexes entre els esdeveniments, etc.; a l’etapa del Raonament Abstracte (Piaget) –Ed. Secundària- on l’adolescent es pregunta pels valors i les opinions de la seva conducta.
 • Conducta més reflexiva.
 • Adaptació al medi amb més fluïdesa.
 • Independització dels referents paterns.
 • Més activitats en grup, amb importància de les relacions entre iguals (normes socials)
 • Més motivació per obtenir èxits, aconseguir objectius, …
 • Els models i referents socials canvien.
 • Aprenentatge per imitació dels models de l’entorn proper.
 • Pren molta importància el llenguatge: per expressar les experiències i els afectes.
 • Notable capacitat per a comprendre les emocions pròpies i les dels altres (accepten l’ambivalència i les expressions emocionals contràries a les pròpies, a partir dels 8 anys d’edat).
 • Més control emocional.
 • L’amistat és per confiança i per l’ajuda mútua.
 • A partir dels 8 anys d’edat s’inicia la comparació social (important les habilitats socials i les relacions interpersonals).
 • L’autopercepció és molt més realista (influirà molt en l’autoestima).
 • Més consciència i respecte sobre les necessitats i drets dels altres.
 • Serà important enriquir el llenguatge amb vocabulari emocional per afavorir l’expressió.
 • Element clau: l’actitud de l’adult sobre la motivació i la superació personal.
 • Es donen cada vegada més estratègies de regulació emocional: distracció cognitiva, diferents interpretacions sobre un determinat fet.
 • Calen estratègies de regulació flexibles, adaptables i que promoguin l’autonomia i confiança.
 • A partir dels 9 anys d’edat s’afavoreix la capacitat d’empatia, es dirigeix la resposta afectiva cap a l’altre, la qual cosa beneficia les relacions interpersonals.
 • A l’adolescència: etapa crítica de rebel·lió social, amb la descoberta de la nova sexualitat, més maduresa corporal, recerca de la identitat personal i amb una voluntat de vida independent.
 • L’adolescent necessita donar nous sentits a les seves emocions  i saber-les utilitzar. És important poder consolidar i reforçar l’autoestima per a un adequat desenvolupament, i així prevenir possibles trastorns emocionals.
 • La intervenció en xarxa dels diferents sistemes relacionals del nen/a o adolescent (família, escola,…) serà clau per afavorir el seu bon desenvolupament de forma integral.

Font consultada: publicacions GROP (2003, 2011).

Podeu accedir i descarregar aquest post en un arxiu en format pdf clicant aquí.

Mònica Parejo

Intéliem

També et pot interessar...